Prosta mesta, čakalni seznam in kriteriji za sprejem

 

Čakalni seznam za otroke, ki po 1. septembru 2023 izpolnijo starostni pogoj za sprejem v vrtec, redni vpis.

 (razvrstitev po mesecu vstopa)

 

 

 

 

Številka otroka

Šifra otroka

Točke

Željen datum vstopa-starostni pogoj

1

84

2458

90

21.11.2023

2

3

2389

80

06.11.2023

  3

93

2467

80

08.11.2024

4

74

2447

80

18.11.2023

5

14

2395

80

27.11.2023

 

 

 

 

 

6

65

2439

90

19.12.2023

7

117

2486

90

01.12.2023

8

127

2493

80

02.12.2023

9

33

2411

40

01.12.2023

 

 

 

 

 

10

116

2485

30

14.12.2023

11

128

2494

30

26.12.2023

 

 

 

 

 

12

80

2453

90

20.01.2024

13

92

2466

90

22.01.2024

14

96

2469

80

01.01.2024

15

70

2443

80

01.01.2024

16

61

2436

80

22.01.2024

17

40

2417

80

24.01.2024

18

89

2463

80

25.01.2024

19

54

2430

70

01.01.2024

20

115

2484

70

10.01.2024

21

60

2435

70

29.01.2024

22

102

2475

50

09.01.2024

 

 

 

 

 

23

90

2464

90

01.04.2024

 

 

 

 

 

 

Komisija vrtca sprejema otroka v vrtec po določilih 18.člena Pravilnika o sprejemu otrok v vrtec Tržič in 5. člena Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sprejemu otrok v vrtec Tržič.

 

V Tržiču, 22. 9. 2023

 

 

Čakalni seznam  za otroke, vpisane med letom za šolsko leto 2023-2024

 (1. starostno obdobje)

 

 

 

 

Številka otroka

Šifra otroka

Točke

Željen datum vstopa-starostni pogoj

 

136

2502

90

12.11.2023

 

157

2366

90

01.02.2024

 

138

2504

80

01.02.2024

 

156

2521

80

12.02.2024

 

137

2503

90

25.03.2024

 

142

2508

90

30.03.2024

 

143

2509

80

14.03.2024

 

160

2524

80

23.03.2023

 

153

2518

80

25.03.2024

 

144

2510

90

08.04.2024

 

155

2520

80

11.04.2021

 

154

2519

80

16.04.2024

 

161

2525

90

03.04.2024

 

162

2526

30

01.06.2024

 

158

2522

90

16.07.2024

 

 Komisija vrtca sprejema otroka v vrtec po določilih 18.člena Pravilnika o sprejemu otrok v vrtec Tržič in 5. člena Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sprejemu otrok v vrtec Tržič.

 

 

V Tržiču, 8. 9. 2023

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         
         

 

Na podlagi 20. člena Zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 100/2005 – ZVrt-UPB2, 25/2008, 98/2009-ZIUZGK, 36/2010, 62/2010-ZUPJS, 94/2010-ZIU, 40/2011-ZUPJS-A in 40/2012-ZUJF) in 18. člena Statuta Občine Tržič (Uradni list RS, št. 15/99, 20/01 in 79/01) je Občinski svet občine Tržič na 19. redni seji, dne 21.2.2013 sprejel

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na podlagi 20. člena Zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 100/2005 – ZVrt-UPB2, 25/2008, 98/2009-ZIUZGK, 36/2010, 62/2010-ZUPJS, 94/2010-ZIU, 40/2011-ZUPJS-A in 40/2012-ZUJF) in 18. člena Statuta Občine Tržič (Uradni list RS, št. 15/99, 20/01 in 79/01) je Občinski svet občine Tržič na 19. redni seji, dne 21.2.2013 sprejel

Dostopnost