Prosta mesta, čakalni seznam in kriteriji za sprejem

Prosta mesta, čakalni seznam in kriteriji za sprejem

 

Čakalni seznam za otroke, ki po 1. septembru 2022 izpolnijo starostni pogoj za sprejem v vrtec (redni vpis)

 

  Številka otroka Šifra otroka Točke Željen datum vstopa-starostni pogoj…
1 66 2293 90 07.01.2023
2 43 2271 80 09.01.2023
3 27 2257 80 09.01.2023
4 121 2334 80 13.01.2023
5 127 2340 80 20.01.2023
6 125 2338 90 27.01.2023
7 77 2300 80 01.02.2023

 V Tržiču, 7.  11.  2022

 

Čakalni seznam  za otroke, vpisane med letom, (1. starostno obdobje)

 

 

  Številka otroka Šifra otroka Točke Željen datum vstopa-starostni pogoj…
1 147 2358 90  09. 01. 2023
2 148 2359 80  23. 01. 2023
3 149 2360 90  01.   02. 2023
4 162 2373 80  03. 02. 2023
5 150 2361 80  11.  02. 2023
6 152 2363 80  17. 02. 2023
7 151 2362 30  22. 02. 2023
8 153 2364 40  28. 02. 2023
9 154 2365 80  02. 03. 2023
10 159 2370 60  02. 03. 2023
11 155 2366 80  21. 03. 2023
12 156 2367 80  29. 03. 2023
13 157 2368 90 24. 03. 2023
14 158 2369 90 27. 03. 2023
15 160 2371 90 02.  04. 2023
16 161 2372 80 05.  04. 2023

 V Tržiču, 7.  11.  2022

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         
         

 

Na podlagi 20. člena Zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 100/2005 – ZVrt-UPB2, 25/2008, 98/2009-ZIUZGK, 36/2010, 62/2010-ZUPJS, 94/2010-ZIU, 40/2011-ZUPJS-A in 40/2012-ZUJF) in 18. člena Statuta Občine Tržič (Uradni list RS, št. 15/99, 20/01 in 79/01) je Občinski svet občine Tržič na 19. redni seji, dne 21.2.2013 sprejel

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na podlagi 20. člena Zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 100/2005 – ZVrt-UPB2, 25/2008, 98/2009-ZIUZGK, 36/2010, 62/2010-ZUPJS, 94/2010-ZIU, 40/2011-ZUPJS-A in 40/2012-ZUJF) in 18. člena Statuta Občine Tržič (Uradni list RS, št. 15/99, 20/01 in 79/01) je Občinski svet občine Tržič na 19. redni seji, dne 21.2.2013 sprejel

Dostopnost