Prosta mesta, čakalni seznam in kriteriji za sprejem

 

Vrtec Tržič  v določenih enotah razpolaga s posameznimi prostimi mesti v oddelkih 3–6 let, in sicer:

Enota Križe: 2 (2015)

Dislocirani oddelek v Kovorju: 2

Dislocirana oddelka v Lomu: 4

V oddelkih otrok 1–3 leta ni prostih mest in so oblikovani čakalni seznami:

 

Čakalni seznam za otroke, ki po 1. septembru izpolnijo starostni pogoj za sprejem v vrtec (redni vpis)

 

  Točke Številka otroka Šifra otroka Željen datum vstopa
         
1 30 26 1918 11.11.2020
2 40 167 2032 16.11.2020
3 30 25 1917 27.11.2020
4 80 132 2005 21.12.2020
5 0 144 2015 01.01.2021
6 90 41 1931 03.01.2021
         
7 90 42 1932 07.01.2021
8 70 27 1919 08.01.2021
9 90 11 1906 11.01.2021
10 90 128 2001 11.01.2021
11 90 159 2024 22.01.2021
12 90 81 1964 25.01.2021
13 90 82 1965 25.01.2021
14 90 152 2019 25.01.2021
         
15 90 157 2022 01.02.2021
16 90 120 1995 01.03.2021
17 70 168 1628 01.03.2021
18 70 169 2033 01.03.2021

 

Tržiču, 21.10.2020

 

Čakalni seznam za otroke vpisane med letom 2020-2021, prvo starostno obdobje

 

  Točke Številka otroka Šifra otroka Željen datum vstopa
1 30 182 2045 05.11.2020
2 80 181 2044 01.03.2021

 

 

V Tržiču,1.9.2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na podlagi 20. člena Zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 100/2005 – ZVrt-UPB2, 25/2008, 98/2009-ZIUZGK, 36/2010, 62/2010-ZUPJS, 94/2010-ZIU, 40/2011-ZUPJS-A in 40/2012-ZUJF) in 18. člena Statuta Občine Tržič (Uradni list RS, št. 15/99, 20/01 in 79/01) je Občinski svet občine Tržič na 19. redni seji, dne 21.2.2013 sprejel

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na podlagi 20. člena Zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 100/2005 – ZVrt-UPB2, 25/2008, 98/2009-ZIUZGK, 36/2010, 62/2010-ZUPJS, 94/2010-ZIU, 40/2011-ZUPJS-A in 40/2012-ZUJF) in 18. člena Statuta Občine Tržič (Uradni list RS, št. 15/99, 20/01 in 79/01) je Občinski svet občine Tržič na 19. redni seji, dne 21.2.2013 sprejel

Dostopnost