Prosta mesta, čakalni seznam in kriteriji za sprejem

ŠOLSKO LETO 2022/2023

 

Čakalni seznam za otroke, ki po 1. septembru 2022 izpolnijo starostni pogoj za sprejem v vrtec (redni vpis)

 

 

 

Številka otroka

Šifra otroka

Točke

Željen datum vstopa-starostni pogoj

1

34

2263

80

01.10.2022

2

82

2305

80

01.10.2022

3

106

2324

100

01.10.2022

4

29

2259

80

03.10.2022

5

97

2317

30

07.10.2022

6

130

2343

90

10.10.2022

7

42

2270

80

13.10.2022

8

80

2303

80

30.11.2022

9

56

2283

60

27.11.2022

10

126

2339

80

28.11.2022

11

46

2274

90

01.12.2022

12

124

2337

30

05.12.2022

13

110

2327

80

08.12.2022

14

58

2285

80

09.12.2022

15

75

2298

90

24.12.2022

16

37

2265

80

30.12.2022

17

128

2341

80

30.12.2022

18

66

2293

90

07.01.2023

19

43

2271

80

09.01.2023

20

121

2334

80

13.01.2023

21

127

2340

80

20.01.2023

22

27

2257

80

23.01.2023

23

125

2338

90

27.01.2023

24

77

2300

80

01.02.2023

 

 V Tržiču, 6. 6.  2022

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Čakalni seznam za otroke vpisane med letom  2021-2022, prvo starostno obdobje.

  Številka otroka Šifra otroka Točke Željen datum vstopa-starostni pogoj
1 216 2278 80 25.04.202
2 174 2194 40 16.04.2022
3 176 2196 30 01.05.2022
4 205 2225 60 01.08.2022

 

 

V Tržiču, 28.3.2022

 

 

 

 

 

         
         

 

Na podlagi 20. člena Zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 100/2005 – ZVrt-UPB2, 25/2008, 98/2009-ZIUZGK, 36/2010, 62/2010-ZUPJS, 94/2010-ZIU, 40/2011-ZUPJS-A in 40/2012-ZUJF) in 18. člena Statuta Občine Tržič (Uradni list RS, št. 15/99, 20/01 in 79/01) je Občinski svet občine Tržič na 19. redni seji, dne 21.2.2013 sprejel

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na podlagi 20. člena Zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 100/2005 – ZVrt-UPB2, 25/2008, 98/2009-ZIUZGK, 36/2010, 62/2010-ZUPJS, 94/2010-ZIU, 40/2011-ZUPJS-A in 40/2012-ZUJF) in 18. člena Statuta Občine Tržič (Uradni list RS, št. 15/99, 20/01 in 79/01) je Občinski svet občine Tržič na 19. redni seji, dne 21.2.2013 sprejel

Dostopnost