Prosta mesta, čakalni seznam in kriteriji za sprejem

 

Vrtec Tržič  v določenih enotah razpolaga s posameznimi prostimi mesti v oddelkih 3–6 let, in sicer:

Enota Križe: 5

Dislocirani oddelek v Kovorju: 2

Dislocirana oddelka v Lomu: 4

 V oddelkih otrok 1–3 leta ni prostih mest in so oblikovani čakalni seznami:

 

Čakalni seznam za otroke, ki po 1. septembru izpolnijo starostni pogoj za sprejem v vrtec (redni vpis)

 

 

Točke

Številka otroka

Šifra otroka

Željen datum vstopa

 

 

 

 

 

1

30

26

1918

11.11.2020

2

40

167

2032

16.11.2020

3

30

25

1917

27.11.2020

4

80

132

2005

21.12.2020

5

0

144

2015

01.01.2021

6

90

41

1931

03.01.2021

7

80

131

2004

04.01.2021

8

90

42

1932

07.01.2021

9

70

27

1919

08.01.2021

10

90

11

1906

11.01.2021

11

90

128

2001

11.01.2021

12

90

159

2024

22.01.2021

13

90

81

1964

25.01.2021

14

90

82

1965

25.01.2021

15

90

152

2019

25.01.2021

16

90

4

1901

01.02.2021

17

90

157

2022

01.02.2021

18

90

120

1995

01.03.2021

19

70

168

1628

01.03.2021

20

70

169

2033

01.03.2021

 

 Tržiču, 21.10.2020

 

Čakalni seznam za otroke vpisane med letom 2020-2021, prvo starostno obdobje

 

 

Točke

Številka otroka

Šifra otroka

Željen datum vstopa

1

30

182

2045

05.11.2020

2

80

181

2044

01.03.2021

 

 

V Tržiču,1.9.2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na podlagi 20. člena Zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 100/2005 – ZVrt-UPB2, 25/2008, 98/2009-ZIUZGK, 36/2010, 62/2010-ZUPJS, 94/2010-ZIU, 40/2011-ZUPJS-A in 40/2012-ZUJF) in 18. člena Statuta Občine Tržič (Uradni list RS, št. 15/99, 20/01 in 79/01) je Občinski svet občine Tržič na 19. redni seji, dne 21.2.2013 sprejel

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na podlagi 20. člena Zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 100/2005 – ZVrt-UPB2, 25/2008, 98/2009-ZIUZGK, 36/2010, 62/2010-ZUPJS, 94/2010-ZIU, 40/2011-ZUPJS-A in 40/2012-ZUJF) in 18. člena Statuta Občine Tržič (Uradni list RS, št. 15/99, 20/01 in 79/01) je Občinski svet občine Tržič na 19. redni seji, dne 21.2.2013 sprejel