Spoštovani starši.

Zaradi podaljševanja epidemije se vse pogosteje pojavljajo stiske staršev, ki vse težje iščete alternative za pravočasen odhod otrok iz vrtca. Tistim staršem, ki zaradi skrajšanja poslovalnega časa vrtca za eno uro NUJNO potrebujete varstvo, želimo stopiti nasproti z uvedbo izjeme in posledičnega podaljšanja oz. normalizacije poslovalnega časa izjemoma že v času razglašene epidemije nazaj na 16.30, in sicer s ponedeljkom, 3. 5. 2021.

Starši ali skrbniki, ki želite vključiti svoje otroke v skupino, ki bo v posamezni enoti organizirana od 15.30 do 16.30, se obrnite neposredno na strokovni delavki oddelka svojega otroka, kjer se boste vnaprej vsak teden najkasneje do petka za sledeči teden – osebno dogovorili o bivanju otroka v vrtcu v tem času.

Hkrati s to odločitvijo, ki smo jo sprejeli s soglasjem občine ustanoviteljice in Sveta zavoda Vrtca Tržič, sovpada sprememba organizacije dela na isti način tudi v jutranjih urah med 5.30 in 6.15 oz. 6.30 v sprejemnih igralnicah enot.

Ker pa gre pri tovrstni organizaciji dela, kot že omenjeno, za združevanje otrok iz različnih oddelkov, se moramo zavedati nekoliko povečanega tveganja za širjenje virusa in s tem povezanih odrejenih karanten. Naj ob tem poudarimo, da bomo tudi pri organizaciji skupnega zagotavljali največjo možno mero izpolnjevanja ukrepov za omejevanje širjenja COVID-19.

S spoštovanjem,

Ravnateljica Vrtca Tržič

Tatjana Blaži

Dostopnost