Prosta mesta, čakalni seznam in kriteriji za sprejem

ŠOLSKO LETO 2021/2022

 

Čakalni seznam za otroke, ki po 1. septembru 2021 izpolnijo starostni pogoj za sprejem v vrtec (redni vpis)

 

  Številka otroka Šifra otroka Točke Željen datum vstopa-starostni pogoj
1 93 2118 80 01.02.2022
2 106 2130 80 01.02.2022
3 50 2083 40 16.02.2022
4 81 2107 60 28.03.2022

 

Čakalni seznam za otroke vpisane med letom  2021-2022, prvo starostno obdobje.

 

1 168 2188 20 01.10.2021
2 173 2193 20 01.10. 2021
3 170 2190 80 05.02.2022
4 177 2197 70 01.03.2022
5 171 2191 60 07.03.2022
6 187 2207 80 16.03.2022
7 172 2192 80 18.03.2022
8 200 2220 100 20.03.2022
9 186 2206 70 21.03.2022
10 195 2215 40 22.03.2022
11 185 2205 80 01.04.2022
12 198 2218 30 04.04.2022
13 180 2200 80 18.04.2022
14 181 2201 60  01.05.2022
15 176 2196 30 01.05.2022

 

 

 
2

 

Na podlagi 20. člena Zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 100/2005 – ZVrt-UPB2, 25/2008, 98/2009-ZIUZGK, 36/2010, 62/2010-ZUPJS, 94/2010-ZIU, 40/2011-ZUPJS-A in 40/2012-ZUJF) in 18. člena Statuta Občine Tržič (Uradni list RS, št. 15/99, 20/01 in 79/01) je Občinski svet občine Tržič na 19. redni seji, dne 21.2.2013 sprejel

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na podlagi 20. člena Zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 100/2005 – ZVrt-UPB2, 25/2008, 98/2009-ZIUZGK, 36/2010, 62/2010-ZUPJS, 94/2010-ZIU, 40/2011-ZUPJS-A in 40/2012-ZUJF) in 18. člena Statuta Občine Tržič (Uradni list RS, št. 15/99, 20/01 in 79/01) je Občinski svet občine Tržič na 19. redni seji, dne 21.2.2013 sprejel

Dostopnost