Prosta mesta, čakalni seznam in kriteriji za sprejem

 

Vrtec Tržič  v določenih enotah razpolaga s posameznimi prostimi mesti v oddelkih 3–6 let, in sicer:

Enota Križe: 2 (2015)

Dislocirani oddelek v Kovorju: 2

Dislocirana oddelka v Lomu: 4

V oddelkih otrok 1–3 leta ni prostih mest in so oblikovani čakalni seznami:

 

ŠOLSKO LETO 2021/2022

Čakalni seznam za otroke, ki po 1. septembru 2021 izpolnijo starostni pogoj za sprejem v vrtec (redni vpis)

 

Številka otroka

Šifra otroka

Točke

Željen datum vstopa-starostni pogoj

1

97

2122

90

11.10.2021

2

120

2143

30

14.10.2021

3

71

2099

90

25.10.2021

4

141

2162

30

02.11.2021

5

17

2058

80

08.11.2021

6

50

2083

40

18.11.2021

7

68

2096

30

22.11.2021

8

136

2158

80

01.12.2021

9

114

2138

60

17.12.2021

10

10

2053

40

20.12.2021

11

9

2052

50

22.12.2021

12

92

2117

80

25.12.2021

13

8

2051

80

01.01.2022

14

98

2123

70

01.01.2022

15

4

1868

70

01.01.2022

16

39

2074

30

01.01.2022

17

83

2109

100

03.01.2022

18

127

2146

80

03.01.2022

19

81

2107

70

03.01.2022

20

48

2081

90

05.01.2022

21

91

2116

80

07.01.2022

22

36

2072

30

10.01.2022

23

31

2067

90

11.01.2022

24

82

2108

30

15.01.2022

25

99

2124

80

16.01.2022

26

23

2062

90

17.01.2022

27

93

2118

80

01.02.2022

28

106

2130

80

01.02.2022

 

 

V Tržiču, 4. 6. 2021

 ———-

ŠOLSKO LETO 2020/2021 

Čakalni seznam za otroke, ki po 1. septembru izpolnijo starostni pogoj za sprejem v vrtec (redni vpis)

  Točke Številka otroka Šifra otroka Željen datum vstopa
         
1 30 26 1918 11.11.2020
2 40 167 2032 16.11.2020
3 30 25 1917 27.11.2020
4 80 132 2005 21.12.2020
5 0 144 2015 01.01.2021
6 90 41 1931 03.01.2021
         
7 90 42 1932 07.01.2021
8 70 27 1919 08.01.2021
9 90 11 1906 11.01.2021
10 90 128 2001 11.01.2021
11 90 159 2024 22.01.2021
12 90 81 1964 25.01.2021
13 90 82 1965 25.01.2021
14 90 152 2019 25.01.2021
         
15 90 157 2022 01.02.2021
16 90 120 1995 01.03.2021
17 70 168 1628 01.03.2021
18 70 169 2033 01.03.2021

 

Tržiču, 21.10.2020

 

Čakalni seznam za otroke vpisane med letom 2020-2021, prvo starostno obdobje

 

  Točke Številka otroka Šifra otroka Željen datum vstopa
1 30 182 2045 05.11.2020
2 80 181 2044 01.03.2021

 

 

V Tržiču,1.9.2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na podlagi 20. člena Zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 100/2005 – ZVrt-UPB2, 25/2008, 98/2009-ZIUZGK, 36/2010, 62/2010-ZUPJS, 94/2010-ZIU, 40/2011-ZUPJS-A in 40/2012-ZUJF) in 18. člena Statuta Občine Tržič (Uradni list RS, št. 15/99, 20/01 in 79/01) je Občinski svet občine Tržič na 19. redni seji, dne 21.2.2013 sprejel

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na podlagi 20. člena Zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 100/2005 – ZVrt-UPB2, 25/2008, 98/2009-ZIUZGK, 36/2010, 62/2010-ZUPJS, 94/2010-ZIU, 40/2011-ZUPJS-A in 40/2012-ZUJF) in 18. člena Statuta Občine Tržič (Uradni list RS, št. 15/99, 20/01 in 79/01) je Občinski svet občine Tržič na 19. redni seji, dne 21.2.2013 sprejel

Dostopnost