Vrste rednih programov

V skladu z Zakonom o vrtcu in kurikulumom, staršem ponudimo različne programe in obogatitvene dejavnosti, vendar jih lahko realiziramo ob zadostnem številu vpisanih otrok.

Celodnevni program vzgoje in varstva se izvaja v vseh vrtcih, v obsegu do 9 ur.

Večina otrok v celodnevnem programu pride v vrtec do 8. ure. Ta čas je namenjen predvsem sprejemu otrok, igralnim aktivnostim in drugim vzgojnim dejavnostim.

Skozi celo dopoldne potekajo najrazličnejše vzgojne dejavnosti, ki so načrtovane z vsebinami, cilji, sredstvi in potekajo v igralnicah, v skupnih prostorih ali na prostem. V tem času otrokom ponudimo aktivnosti z različnih področij dejavnosti:

  • gibanje
  • jezik
  • umetnost
  • družba
  • narava
  • matematika.

Otroci izbirajo med različnimi dejavnostmi in vsebinami glede na želje, interese in sposobnosti. Igra s svojim namenom in cilji, kot temeljna dejavnost predšolske vzgoje, se prepleta skozi celo dopoldne.

Približno od 11.30 do 12.30 otrokom ponudimo kosilo. Čas po kosilu je namenjen mirnejšim vzgojnim dejavnostim in počitku.

Organizacija počitka je odvisna od individualnih potreb otroka. Do odhoda domov se otroci združujejo v skupine, ki omogočajo različne igralne aktivnosti.

Krajši program traja od 240 do 720 ur letno. Namenjeni so otrokom prvega in drugega starostnega obdobja. Obsegajo vzgojo, varstvo, lahko pa tudi prehrano otrok. V Vrtcu Tržič načrtujemo tak program v enoti Deteljica, vendar samo ob zadostnem številu vpisanih otrok.

Mali sonček izhaja iz športnega programa Zlati sonček in predstavlja njegovo posodobitev in razširitev; namenjen je otrokom od drugega do šestega leta starosti. Sestavljen je iz štirih stopenj, ki se sistematično nadgrajujejo in dopolnjujejo.

Mali sonček – modri: za otroke od 2. do 3. leta starosti

Mali sonček – zeleni: za otroke od 3. do 4. leta starosti

Mali sonček – oranžni: za otroke od 4. do 5. leta starosti

Mali sonček – rumeni: za otroke od 5. do 6. leta starosti

Njegov namen je obogatiti program na področju gibanja v vrtcu s sodobnimi gibalnimi/športnimi vsebinami. Poudarek daje igri in vadbi, ki sta prijetni in prilagojeni otroku. V program so vključeni tudi otroci s posebnimi potrebami, ki jim je treba posvetiti še več pozornosti ter jim prilagoditi naloge oziroma oblike in metode dela.

Z gibanjem otrok zaznava in odkriva svoje telo, preizkuša, kaj telo zmore, doživlja veselje in ponos ob razvijajočih se sposobnostih in spretnostih ter gradi zaupanje vase. Gibanje daje otroku občutek ugodja, varnosti, veselja, skratka dobrega počutja.

Celoten opis programa si lahko preberete na povezavi Revija šport – Mali sonček.

R

Cicibanove urice so organizirane za predšolske otroke, ki vrtca ne obiskujejo. Program poteka od septembra do junija. Namen le-teh je druženje s sovrstniki in doživljanje vsebin predšolske vzgoje. Potekajo dvakrat tedensko v popoldanskih urah v eni izmed enot Vrtca Tržič.

R

Smučarski tečaj organiziramo v sodelovanju s KUTS Tržič v primeru ugodnih vremenskih razmer.

Plavalni tečaj organiziramo v sodelovanju z Zavodom za šport Kranj.

Obiski Gorenjske plaže ob ugodnem vremenu.

R

Vse programe popestrimo z najrazličnejšimi prireditvami, ki jih načrtujejo posamezne enote in so zabeleženi v LDN:

obiski likovnih in gledaliških predstav

obisk Kekčeve dežele

ogledi muzejev

drugi, priložnostni ogledi

Dostopnost