Zapisniki sestankov

Zapisnik 1. seje Sveta zavoda Vrtca Tržič
Zapisnik 16. seje Sveta zavoda Vrtca Tržič
Zapisnik 15. seje Sveta zavoda Vrtca Tržič
Zapisnik 14. seje Sveta zavoda Vrtca Tržič
Zapisnik 13. seje Sveta zavoda Vrtca Tržič
Zapisnik 12. seje Sveta zavoda Vrtca Tržič
Dostopnost